De uitdaging: botontkalking terugdringen

Botontkalking of osteoporose wordt een heel groot maatschappelijk probleem met de vergrijzing en we stevenen af op enorme gezondheidskosten. Als menopauzeconsulente is het mijn taak vrouwen te sensibiliseren voor het dreigende probleem en hen duidelijk maken dat de maatregelen die ze als vrouw voor zichzelf nemen ook door te trekken zijn naar het ganse gezin, de kinderen, de kleinkinderen. Het gaat dan vooral over levensstijl, voeding en beweging.