Wat is de menopauze?

 

De betekenis van de term menopauze is strikt gezien de allerlaatste menstruatie. Je kan de datum daarvan maar vaststellen als je een volledig jaar niet meer hebt gemenstrueerd.

De overgang of perimenopauze situeert zich een aantal jaren voor en na de menopauze waarin men overgangsklachten kan ervaren. De duur daarvan is verschillend van vrouw tot vrouw en kan oplopen tot tien jaar of zelfs meer. Gemiddeld duurt deze periode vier à vijf jaar. De gehaltes aan vrouwelijke hormonen in het bloed gaan schommelen en na verloop van tijd gaan ze sterk dalen. Het lichaam gaat op zoek naar een nieuw evenwicht en dit kan lichamelijke en psychische verschijnselen met zich meebrengen. Dit weten en daar begrip voor opbrengen is belangrijk.

De postmenopauze duurt de rest van het leven en daarbij moet men bedacht zijn op het ontwikkelen van chronische ziekten waartegen vrouwen beschermd zijn zolang ze over voldoende vrouwelijk hormoon in hun lichaam beschikken.

De menopauze kan dus voor problemen zorgen maar brengt ook een aantal positieve aspecten met zich mee. Met iemand erover praten die kennis van zaken heeft kan heel wat soelaas bieden.

woordwolk